Set 1 _ 41 size

350,000₫

Mô tả

Set 1: gồm 3sp gỗ đỏ nguyên khối
Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
1. Size 20cm không rãnh:
2. Size 23cm có rãnh:
3. Thìa gỗ:
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc


Set số 2

Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 2:gồm 3sp
1. Thớt đa năng giọt lệ tần bì Size 25cm:
2. Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì Size 20cm:
3. Thìa gỗ:
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.

Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc


Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 4: gồm 4sp
1. Thớt đa năng giọt lệ tần bì Size 25cm:
2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì Size 10*20cm(+10cm tay cầm)
3.Khay lá cách điệu gỗ tần bì Size 15*25cm:
4. Thìa gỗ:
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set5: gồm 3sp
1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì
Size 20cm: 
2.Khay vuông gỗ tần bì Size 20cm:
3. Thìa gỗ:
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 6: gồm 4sp
1.Khay gỗ hình táo tần bì Size 13cm(+5cm tay cầm):
2. Khay hạt đậu tần bì Size 14*25cm:
3. Thìa gỗ đỏ
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set số 7 : Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set7: gồm 5sp
1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm: 1
2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
3. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 13cm:
4. Thớt khoen gỗ gõ đỏ
5. Thìa gỗ đỏ
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set 8 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 8: gồm 6sp
1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm:
2.Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm:
3 Khay vuông tay cầm gỗ gõ đỏ Size 15cm(+10cm tay cầm):
4. Khay lá trầu gỗ gõ đỏ Size 17*26cm:
5.Khay chữ nhật tay cầm gỗ gõ đỏ mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm):
6. Thìa gỗ: 35K
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set 9 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: gồm 3sp Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
1. Size 20cm không rãnh
2. Size 23cm có rãnh
3. Thìa gỗ
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocSet 10 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 10: gồm 5sp
1 Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm
2.Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm
3 Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm
4.Khay vuông gỗ gõ đỏ Size 20cm
5. Thìa to trộn
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set 11 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: gồm 6sp
1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm
2. Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm
3. Khay gỗ hình táo gỗ gõ đỏ Size 13cm(+5cm tay cầm)
4. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 16cm:
5. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm:
6. Thìa gỗ:
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocSet 12 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 12: gồm 4sp
1. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 20cm:
2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
3. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm:
4. Thìa gỗ:
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocSet tần bì nguyên khối
Set 13: gồm 6sp
1. Khay tròn tay cầm gỗ tần bì Size 20cm(+10cm tay cầm):
2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì Size 10*20cm(+10cm tay cầm):
3. Khay vuông tay cầm gỗ tần bì Size 15cm:
4,5,6: Thìa gỗ
Tổng: 445k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocSet 14: gồm 4sp
1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì
Size 20cm:
2.Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
Size 20cm không rãnh:
3,4. Thìa gỗ: 35K
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennh
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 15: gồm 4 sp
Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì mẫu 2
1. Size 10*15cm(+8cm tay cầm):
2.Size 10*30cm(+8cm tay cầm):
3. Size 15*40cm(+8cm tay cầm):
4. Thìa gỗ:
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set số 16 tần bì và gỗ đỏ
Set sô 16: gồm 4sp
1. Khay chữ nhật tay cầm gỗ gõ đỏ mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm): 140K
2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm): 115K
3,4. Thìa gỗ: 35K
Tổng: 315k
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set số 17 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 17: gồm 3sp
1. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 20*25cm:
2,3. Thìa gỗ:
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocKhay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
Kích thước: Set 18: gồm 4sp
1. Khay chữ nhật gỗ tần bì Size 20*40cm:
2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 20*40:
3,4. Thìa gỗ:
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set số 20 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 20: gồm 3sp
1.Thớt khoen gỗ gõ đỏ Size 17*25cm:
2 Thớt oval gỗ gõ Size 15*25cm:
3. Thìa gỗ:
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocKhay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
Kích thước: Set 21: gồm 4 sp:
1. Khay tròn 16cm giá lẻ
2. 2. Khay hình táo size 13*18cm
3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 1
4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22.
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc


Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
Kích thước: Set 22: gồm 4sp
1. Khay chữ nhật 3 ngăn
2. Khay hình táo gỗ gõ đỏ
3. Thớt vuông 20cm
4. Muỗng gỗ số 30
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Set số 23 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 23 : gồm 7sp
1. Khay chữ nhật 3 ngăn
2. Khay hình táo gỗ gõ đỏ
3. Khay vuông gỗ gõ đỏ size 20cm
4.Khay vuông tay cầm gỗ đỏ 15 cm
5. Khay tròn gỗ đỏ 13 cm
6. 2 thìa gỗ đỏ
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

Set số 24 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
Kích thước: Set 24: gồm 4 sp gỗ gõ đỏ.
1. Khay tròn 16cm
2. Khay chữ nhật 3 ngăn
3. Khay lá đỏ 22*26cm
4. Muỗng gỗ số 6
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 25: gồm 4 sp
1. Khay chữ nhật 13*32cm
2. Khay hình táo size 13*18cm
3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 1
4. Khay lá cách điệu mẫu 2-15*25cm
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 26: gồm 4 sp
1. Khay chữ nhật 2 ngăn 15*30cm giá lẻ
2. Khay chữ nhật phân ô 17*25cm
3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 2
4. Muỗng gỗ số 23.
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 27: gồm 5 sp.
1. Khay lá cách điệu mẫu 2-15*25cm:
2. Khay chữ nhật tay cầm 10*30cm.
3. Khay tròn 16cm. MOCK0042.
4. Muỗng gõ gõ đỏ số 35.
5. Khay hình lá 17*26cm.
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set số 28: gồm 3 sp.
1. Khay vuông 15cm (+10cm tay cầm)
2. vuông 20cm quai 1 bên
3. Khay tròn 16cm.
4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22.
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set số 29: 3 sp
1.Khay tròn tay cầm Gỗ tần bì Size 20cm:
2.Khay vuông tay cầm 15cm (+10cm tc)
3. Muỗng gỗ gõ đỏ số 5
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 30: gồm 3sp
1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì nguyên khối Size 20cm:
2. Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì nguyên khối Size 20cm(+12cm tay cầm):
3. Thìa gỗ:
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Khay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 31: gồm 4 sp.
1. Khay lá cách điệu mẫu 1-
2. Khay hình thông-
3. Khay hạt đậu size nhỏ-
4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocKhay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 32: Gồm 3 sp gỗ tần bì nguyên khối
Khay lá cách điệu gỗ tần bì
1. Size 15*25cm:
2. Size 18*31cm:
3. Thìa gỗ:
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocKhay gỗ tần bì nguyên khối
Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
Kích thước: Set 33: gồm 3sp
Khay gỗ hình lá đỏ gỗ tần bì
1. Size 22*26cm:
2. Size 25*31cm:
3. Thìa gỗ đỏ.
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

Khay chữ nhật gỗ cao su
Set số 34: gồm 4sp
1. Size 13*26cm:
2. Size 20*30cm:
3. Size 25*33cm:
4. Thìa gỗ:
Tổng: 355k
* Chất liệu: Sản phẩm được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên
* Thành phẩm được phủ dầu thực vật (dầu ô liu, dầu trẩu), TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG SƠN, an toàn cho sức khỏe
* Công dụng: Khay decor món ăn, đồ uống,Sử dụng trong nhà hàng, quán cà phê, homestay..........
* Lưu ý: Để khay gỗ được bền đẹp hơn, bạn lưu ý giúp Mẩu:
- Rửa sạch và phơi khô ngay sau mỗi lần sử dụng
- Không ngâm trong nước lâu, không sử dụng trong lò vi sóng, không làm sạch bằng máy rửa bát
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
#khaygo #woodtray #khaydecor #thotgo #thiago #muongg
Khay tần bì và gỗ đỏ
Set số 36: gồm 4 sản phẩm
1.Khay vuông tay cầm gỗ tần bì Size 15cm(+10cm tay cầm):
2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
3. Khay vuông 1 quai cầm gỗ tần bì Size 20cm(+5cm tay cầm):
4. Thìa gỗ:
Tổng: 365k
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
khay lá gỗ đỏ và tần bì
Set số 41: gồm 3 sản phẩm
1. Khay gỗ hình lá đỏ gỗ tần bì Size 22*26cm:
2.Khay gỗ hình lá đỏ gỗ gõ đỏ Size 22*26cm:
3. Thìa gỗ:
Tổng: 365k
Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

Chuyện Nhà Mộc

Bình luận

Sản phẩm khác