Combo Thớt các size

490,000₫

Mô tả


Combo số 1: Gồm 3 thớt
Kich thước:
Thớt giọt lệ gỗ tần bì nguyên khối 25cm
Thớt tròn gỗ gõ đỏ nguyên khối 30cm
Thớt có chân 18*25c gỗ gõ đỏ nguyên khối
Tổng: 485K
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 2 : Gồm 3 thớt gỗ đỏ nguyên khối
Kích thước:
Thớt chữ nhật có tay cầm gỗ gõ đỏ nguyên khối size 15*22cm(+10cm tay cầm)
Thớt tròn tay cầm có rãnh gỗ gõ đỏ nguyên khối size 25*35cm
Thớt có chân size 18*25cm gỗ gõ đỏ nguyên khối
Tổng: 490k
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 3: Gồm 3 Thớt
Kích thước:
Thớt cn tay cầm gỗ gõ đỏ 10*15cm(+10cm tay cầm)
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Tổng 310k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 4 : Gồm 3 thớt gỗ đỏ nguyên khối
Thớt oval gỗ gõ đỏ 15*25cm
Thớt có chân 18*25c gỗ gõ đỏ nguyên khối
Thớt tròn gỗ gõ đỏ nguyên khối 30cm
Tổng : 470k
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 5: Gồm 3 Thớt
Kích thước
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Thớt chữ nhật có tay cầm gỗ gõ đỏ nguyên khối 15*22cm(+10cm tay cầm)
Thớt có chân 18*25c gỗ gõ đỏ nguyên khối
Tổng: 420k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 6: Gồm 3Thớt
Kích thước
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ gõ đỏ nguyên khối 25*35cm
Tổng: 465k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 7: Gồm 3 Thớt gỗ đỏ nguyên khối
Kích thước:
Thớt cn cách điệu gỗ gõ đỏ 20*25cm(+12cm tay cầm)
Thớt cn tay cầm gỗ gõ đỏ 18*30cm(+10cm tay cầm)
Thớt oval gỗ gõ đỏ 15*25cm
Tổng: 405k
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 8 : Gồm 3 thớt
Kích thước
Thớt cn cách điệu gỗ gõ đỏ 20*25cm(+12cm tay cầm)
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Thớt tròn gỗ gõ đỏ nguyên khối 30cm
Tổng: 505k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 9: Gồm 3 thớt
Kích thước
Combo 9: 365K
Thớt cn tay cầm gỗ gõ đỏ 10*15cm(+10cm tay cầm)
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Thớt chữ nhật có tay cầm gỗ gõ đỏ nguyên khối 15*22cm(+10cm tay cầm)
Tổng:365k
Thớt chữ nhật có tay cầm gỗ gõ đỏ nguyên khối 15*22cm(+10cm tay cầm) GIÁ CHỈ 170K.
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 10: Gồm 3 Thớt
Kích thước:
Thớt cn có tay cầm gỗ tần bì 20*30(+12cm tay cầm)
Thớt cn tay cầm gỗ gõ đỏ 10*15cm(+10cm tay cầm)
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Tổng: 329k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 11 : Gồm 3 thớt
Kích thước:
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Thớt chữ nhật có tay cầm gỗ gõ đỏ nguyên khối 15*22cm(+10cm tay cầm)
Thớt tròn tay cầm có rãnh gỗ gõ đỏ nguyên khối 25*35cm
Tổng : 485k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 12 : Gồm 3 thớt
Kích thước
Thớt vuông tay cầm gỗ gõ đỏ 20cm(+10cm tay cầm)
Thớt có chân 18*25c gỗ gõ đỏ nguyên khối
Thớt giọt lệ gỗ tần bì nguyên khối 25cm
Tổng: 455k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 13: Gồm 3 Thớt
Kích thước:
Thớt cn tay cầm gỗ gõ đỏ 10*15cm(+10cm tay cầm)
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Thớt tròn tay cầm không rãnh gỗ gõ đỏ nguyên khối 25*35cm .
Tổng: 385k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 14: 3 thớt
Kích thước
Thớt đa năng gỗ tần bì 20*40cm
Thớt cn tay cầm gỗ tần bì 20*25cm(+10cm tay cầm)
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Tổng: 390K
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 15: Gồm 3 Thớt
Kích thước
Combo 15: 350K
Thớt cn tay cầm gỗ gõ đỏ 10*15cm(+10cm tay cầm)
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Thớt chữ nhật có tay cầm gỗ gõ đỏ nguyên khối 15*22cm(+10cm tay cầm)
Tổng: 350k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 16: Gồm 3 Thớt
Thớt cn có tay cầm gỗ tần bì 20*30(+12cm tay cầm)
Thớt cn cách điệu gỗ gõ đỏ 20*25cm(+12cm tay cầm)
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Tổng: 440k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #ChuyennhamocCombo số 17: Gồm 3 sản phẩm
Thớt cn tay cầm gỗ tần bì 20*25cm(+10cm tay cầm)
Thớt oval gỗ gõ đỏ 15*25cm
Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì 20*32cm
Tổng: 385K
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 18 : Gồm 3 sản phẩm
Thớt cn tay cầm gỗ tần bì 20*25cm(+10cm tay cầm)
Thớt tròn không rãnh gỗ tần bì 20*30cm
Thớt giọt lệ gỗ tần bì nguyên khối 25cm
Tổng: 410K
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 19: Gồm 3 sản phẩm
Thớt cn có tay cầm gỗ tần bì 20*30(+12cm tay cầm)
Thớt oval gỗ gõ đỏ 15*25cm
Thớt có chân 18*25c gỗ gõ đỏ nguyên khối
Tổng: 400k
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 20: Gồm 3 sản phẩm
Thớt quạt gỗ gõ đỏ 23*30cm(+12cm tay cầm)
Thớt cn có tay cầm gỗ tần bì 20*30(+12cm tay cầm)K.
Thớt oval gỗ gõ đỏ 15*25cm
Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu và gỗ đỏ nguyên khối đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Công dụng: Thớt thái đồ thức ăn chín, sống ,Khay bày đồ ăn cho gia đình,khay để bánh cute cho mẹ.. nhà hàng và khách sạn..chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
Combo số 21:Gồm 3 thớt gỗ đỏ nguyên khối
Kích thước
Thớt oval gỗ gõ đỏ 15*25cm
Thớt có chân 18*25c gỗ gõ đỏ nguyên khối
Thớt vuông tay cầm gỗ gõ đỏ (+10cm tay cầm)
Tổng: 455k
Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor....
Chú ý:
Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
#Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

Chuyện Nhà Mộc

Bình luận

Sản phẩm khác