Set 1 _ 41 size

215.000 
215.000 

  ĐẶT ONLINE
  Giảm 2.000.000
  Xóa

  Set 1: gồm 3sp gỗ đỏ nguyên khối
  Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
  1. Size 20cm không rãnh:
  2. Size 23cm có rãnh:
  3. Thìa gỗ:
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

  Set số 2

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 2:gồm 3sp
  1. Thớt đa năng giọt lệ tần bì Size 25cm:
  2. Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì Size 20cm:
  3. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.

  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 4: gồm 4sp
  1. Thớt đa năng giọt lệ tần bì Size 25cm:
  2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì Size 10*20cm(+10cm tay cầm)
  3.Khay lá cách điệu gỗ tần bì Size 15*25cm:
  4. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set5: gồm 3sp
  1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì
  Size 20cm:
  2.Khay vuông gỗ tần bì Size 20cm:
  3. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 6: gồm 4sp
  1.Khay gỗ hình táo tần bì Size 13cm(+5cm tay cầm):
  2. Khay hạt đậu tần bì Size 14*25cm:
  3. Thìa gỗ đỏ
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set số 7 : Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set7: gồm 5sp
  1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm: 1
  2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
  3. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 13cm:
  4. Thớt khoen gỗ gõ đỏ
  5. Thìa gỗ đỏ
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set 8 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 8: gồm 6sp
  1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm:
  2.Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm:
  3 Khay vuông tay cầm gỗ gõ đỏ Size 15cm(+10cm tay cầm):
  4. Khay lá trầu gỗ gõ đỏ Size 17*26cm:
  5.Khay chữ nhật tay cầm gỗ gõ đỏ mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm):
  6. Thìa gỗ: 35K
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set 9 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: gồm 3sp Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
  1. Size 20cm không rãnh
  2. Size 23cm có rãnh
  3. Thìa gỗ
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

  Set 10 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 10: gồm 5sp
  1 Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm
  2.Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm
  3 Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm
  4.Khay vuông gỗ gõ đỏ Size 20cm
  5. Thìa to trộn
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set 11 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: gồm 6sp
  1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm
  2. Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm
  3. Khay gỗ hình táo gỗ gõ đỏ Size 13cm(+5cm tay cầm)
  4. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 16cm:
  5. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm:
  6. Thìa gỗ:
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

  Set 12 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 12: gồm 4sp
  1. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 20cm:
  2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
  3. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm:
  4. Thìa gỗ:
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

  Set tần bì nguyên khối
  Set 13: gồm 6sp
  1. Khay tròn tay cầm gỗ tần bì Size 20cm(+10cm tay cầm):
  2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì Size 10*20cm(+10cm tay cầm):
  3. Khay vuông tay cầm gỗ tần bì Size 15cm:
  4,5,6: Thìa gỗ
  Tổng: 445k
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

   

   

   

  Set 14: gồm 4sp
  1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì
  Size 20cm:
  2.Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
  Size 20cm không rãnh:
  3,4. Thìa gỗ: 35K
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennh

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 15: gồm 4 sp
  Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì mẫu 2
  1. Size 10*15cm(+8cm tay cầm):
  2.Size 10*30cm(+8cm tay cầm):
  3. Size 15*40cm(+8cm tay cầm):
  4. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set số 16 tần bì và gỗ đỏ
  Set sô 16: gồm 4sp
  1. Khay chữ nhật tay cầm gỗ gõ đỏ mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm): 140K
  2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm): 115K
  3,4. Thìa gỗ: 35K
  Tổng: 315k
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set số 17 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 17: gồm 3sp
  1. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 20*25cm:
  2,3. Thìa gỗ:
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

  Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
  Kích thước: Set 18: gồm 4sp
  1. Khay chữ nhật gỗ tần bì Size 20*40cm:
  2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 20*40:
  3,4. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set số 20 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 20: gồm 3sp
  1.Thớt khoen gỗ gõ đỏ Size 17*25cm:
  2 Thớt oval gỗ gõ Size 15*25cm:
  3. Thìa gỗ:
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

  Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
  Kích thước: Set 21: gồm 4 sp:
  1. Khay tròn 16cm giá lẻ
  2. 2. Khay hình táo size 13*18cm
  3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 1
  4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22.
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

   

   

  Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
  Kích thước: Set 22: gồm 4sp
  1. Khay chữ nhật 3 ngăn
  2. Khay hình táo gỗ gõ đỏ
  3. Thớt vuông 20cm
  4. Muỗng gỗ số 30
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Set số 23 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 23 : gồm 7sp
  1. Khay chữ nhật 3 ngăn
  2. Khay hình táo gỗ gõ đỏ
  3. Khay vuông gỗ gõ đỏ size 20cm
  4.Khay vuông tay cầm gỗ đỏ 15 cm
  5. Khay tròn gỗ đỏ 13 cm
  6. 2 thìa gỗ đỏ
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

   

  Set số 24 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
  Kích thước: Set 24: gồm 4 sp gỗ gõ đỏ.
  1. Khay tròn 16cm
  2. Khay chữ nhật 3 ngăn
  3. Khay lá đỏ 22*26cm
  4. Muỗng gỗ số 6
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 25: gồm 4 sp
  1. Khay chữ nhật 13*32cm
  2. Khay hình táo size 13*18cm
  3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 1
  4. Khay lá cách điệu mẫu 2-15*25cm
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 26: gồm 4 sp
  1. Khay chữ nhật 2 ngăn 15*30cm giá lẻ
  2. Khay chữ nhật phân ô 17*25cm
  3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 2
  4. Muỗng gỗ số 23.
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 27: gồm 5 sp.
  1. Khay lá cách điệu mẫu 2-15*25cm:
  2. Khay chữ nhật tay cầm 10*30cm.
  3. Khay tròn 16cm. MOCK0042.
  4. Muỗng gõ gõ đỏ số 35.
  5. Khay hình lá 17*26cm.
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set số 28: gồm 3 sp.
  1. Khay vuông 15cm (+10cm tay cầm)
  2. vuông 20cm quai 1 bên
  3. Khay tròn 16cm.
  4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22.
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set số 29: 3 sp
  1.Khay tròn tay cầm Gỗ tần bì Size 20cm:
  2.Khay vuông tay cầm 15cm (+10cm tc)
  3. Muỗng gỗ gõ đỏ số 5
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 30: gồm 3sp
  1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì nguyên khối Size 20cm:
  2. Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì nguyên khối Size 20cm(+12cm tay cầm):
  3. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 31: gồm 4 sp.
  1. Khay lá cách điệu mẫu 1-
  2. Khay hình thông-
  3. Khay hạt đậu size nhỏ-
  4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22
  Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 32: Gồm 3 sp gỗ tần bì nguyên khối
  Khay lá cách điệu gỗ tần bì
  1. Size 15*25cm:
  2. Size 18*31cm:
  3. Thìa gỗ:
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

   

   

   

  Khay gỗ tần bì nguyên khối
  Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
  Kích thước: Set 33: gồm 3sp
  Khay gỗ hình lá đỏ gỗ tần bì
  1. Size 22*26cm:
  2. Size 25*31cm:
  3. Thìa gỗ đỏ.
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

   

  Khay chữ nhật gỗ cao su
  Set số 34: gồm 4sp
  1. Size 13*26cm:
  2. Size 20*30cm:
  3. Size 25*33cm:
  4. Thìa gỗ:
  Tổng: 355k
  * Chất liệu: Sản phẩm được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên
  * Thành phẩm được phủ dầu thực vật (dầu ô liu, dầu trẩu), TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG SƠN, an toàn cho sức khỏe
  * Công dụng: Khay decor món ăn, đồ uống,Sử dụng trong nhà hàng, quán cà phê, homestay……….
  * Lưu ý: Để khay gỗ được bền đẹp hơn, bạn lưu ý giúp Mẩu:
  – Rửa sạch và phơi khô ngay sau mỗi lần sử dụng
  – Không ngâm trong nước lâu, không sử dụng trong lò vi sóng, không làm sạch bằng máy rửa bát
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
  #khaygo #woodtray #khaydecor #thotgo #thiago #muongg

   

   

   

  Khay tần bì và gỗ đỏ
  Set số 36: gồm 4 sản phẩm
  1.Khay vuông tay cầm gỗ tần bì Size 15cm(+10cm tay cầm):
  2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
  3. Khay vuông 1 quai cầm gỗ tần bì Size 20cm(+5cm tay cầm):
  4. Thìa gỗ:
  Tổng: 365k
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

  khay lá gỗ đỏ và tần bì
  Set số 41: gồm 3 sản phẩm
  1. Khay gỗ hình lá đỏ gỗ tần bì Size 22*26cm:
  2.Khay gỗ hình lá đỏ gỗ gõ đỏ Size 22*26cm:
  3. Thìa gỗ:
  Tổng: 365k
  Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
  Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
  Chú ý:
  Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
  Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
  #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

   

   

   

   

  Đánh giá Set 1 _ 41 size

  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Set 1 _ 41 size
  Gửi ảnh chụp thực tế
  0 ký tự (tối thiểu 10)
   +

   Chưa có đánh giá nào.

   Chưa có bình luận nào

   Đăng ký tư vấn

    Mô tả

    Set 1: gồm 3sp gỗ đỏ nguyên khối
    Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
    1. Size 20cm không rãnh:
    2. Size 23cm có rãnh:
    3. Thìa gỗ:
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

    Set số 2

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 2:gồm 3sp
    1. Thớt đa năng giọt lệ tần bì Size 25cm:
    2. Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì Size 20cm:
    3. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.

    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 4: gồm 4sp
    1. Thớt đa năng giọt lệ tần bì Size 25cm:
    2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì Size 10*20cm(+10cm tay cầm)
    3.Khay lá cách điệu gỗ tần bì Size 15*25cm:
    4. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set5: gồm 3sp
    1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì
    Size 20cm:
    2.Khay vuông gỗ tần bì Size 20cm:
    3. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 6: gồm 4sp
    1.Khay gỗ hình táo tần bì Size 13cm(+5cm tay cầm):
    2. Khay hạt đậu tần bì Size 14*25cm:
    3. Thìa gỗ đỏ
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set số 7 : Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set7: gồm 5sp
    1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm: 1
    2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
    3. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 13cm:
    4. Thớt khoen gỗ gõ đỏ
    5. Thìa gỗ đỏ
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set 8 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 8: gồm 6sp
    1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm:
    2.Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm:
    3 Khay vuông tay cầm gỗ gõ đỏ Size 15cm(+10cm tay cầm):
    4. Khay lá trầu gỗ gõ đỏ Size 17*26cm:
    5.Khay chữ nhật tay cầm gỗ gõ đỏ mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm):
    6. Thìa gỗ: 35K
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set 9 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: gồm 3sp Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
    1. Size 20cm không rãnh
    2. Size 23cm có rãnh
    3. Thìa gỗ
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

    Set 10 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 10: gồm 5sp
    1 Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm
    2.Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm
    3 Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm
    4.Khay vuông gỗ gõ đỏ Size 20cm
    5. Thìa to trộn
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set 11 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: gồm 6sp
    1. Khay chữ nhật 3 ngăn gỗ gõ đỏ Size 13*30cm
    2. Tô sao gõ đỏ Size 20*5cm
    3. Khay gỗ hình táo gỗ gõ đỏ Size 13cm(+5cm tay cầm)
    4. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 16cm:
    5. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm:
    6. Thìa gỗ:
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

    Set 12 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 12: gồm 4sp
    1. Khay tròn gỗ gõ đỏ Size 20cm:
    2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
    3. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*24cm:
    4. Thìa gỗ:
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

    Set tần bì nguyên khối
    Set 13: gồm 6sp
    1. Khay tròn tay cầm gỗ tần bì Size 20cm(+10cm tay cầm):
    2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì Size 10*20cm(+10cm tay cầm):
    3. Khay vuông tay cầm gỗ tần bì Size 15cm:
    4,5,6: Thìa gỗ
    Tổng: 445k
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

     

     

     

    Set 14: gồm 4sp
    1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì
    Size 20cm:
    2.Thớt tròn tay cầm gỗ gõ đỏ
    Size 20cm không rãnh:
    3,4. Thìa gỗ: 35K
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennh

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 15: gồm 4 sp
    Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì mẫu 2
    1. Size 10*15cm(+8cm tay cầm):
    2.Size 10*30cm(+8cm tay cầm):
    3. Size 15*40cm(+8cm tay cầm):
    4. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set số 16 tần bì và gỗ đỏ
    Set sô 16: gồm 4sp
    1. Khay chữ nhật tay cầm gỗ gõ đỏ mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm): 140K
    2. Khay chữ nhật tay cầm gỗ tần bì mẫu 2 Size 10*30cm(+8cm tay cầm): 115K
    3,4. Thìa gỗ: 35K
    Tổng: 315k
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set số 17 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 17: gồm 3sp
    1. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 20*25cm:
    2,3. Thìa gỗ:
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

    Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
    Kích thước: Set 18: gồm 4sp
    1. Khay chữ nhật gỗ tần bì Size 20*40cm:
    2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 20*40:
    3,4. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set số 20 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 20: gồm 3sp
    1.Thớt khoen gỗ gõ đỏ Size 17*25cm:
    2 Thớt oval gỗ gõ Size 15*25cm:
    3. Thìa gỗ:
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

    Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
    Kích thước: Set 21: gồm 4 sp:
    1. Khay tròn 16cm giá lẻ
    2. 2. Khay hình táo size 13*18cm
    3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 1
    4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22.
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

     

     

    Khay gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì và gỗ đỏ
    Kích thước: Set 22: gồm 4sp
    1. Khay chữ nhật 3 ngăn
    2. Khay hình táo gỗ gõ đỏ
    3. Thớt vuông 20cm
    4. Muỗng gỗ số 30
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Set số 23 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 23 : gồm 7sp
    1. Khay chữ nhật 3 ngăn
    2. Khay hình táo gỗ gõ đỏ
    3. Khay vuông gỗ gõ đỏ size 20cm
    4.Khay vuông tay cầm gỗ đỏ 15 cm
    5. Khay tròn gỗ đỏ 13 cm
    6. 2 thìa gỗ đỏ
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

     

    Set số 24 Gỗ gõ đỏ nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ gõ đỏ
    Kích thước: Set 24: gồm 4 sp gỗ gõ đỏ.
    1. Khay tròn 16cm
    2. Khay chữ nhật 3 ngăn
    3. Khay lá đỏ 22*26cm
    4. Muỗng gỗ số 6
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 25: gồm 4 sp
    1. Khay chữ nhật 13*32cm
    2. Khay hình táo size 13*18cm
    3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 1
    4. Khay lá cách điệu mẫu 2-15*25cm
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 26: gồm 4 sp
    1. Khay chữ nhật 2 ngăn 15*30cm giá lẻ
    2. Khay chữ nhật phân ô 17*25cm
    3. Khay chữ nhật tay cầm mẫu 2 size 2
    4. Muỗng gỗ số 23.
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 27: gồm 5 sp.
    1. Khay lá cách điệu mẫu 2-15*25cm:
    2. Khay chữ nhật tay cầm 10*30cm.
    3. Khay tròn 16cm. MOCK0042.
    4. Muỗng gõ gõ đỏ số 35.
    5. Khay hình lá 17*26cm.
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set số 28: gồm 3 sp.
    1. Khay vuông 15cm (+10cm tay cầm)
    2. vuông 20cm quai 1 bên
    3. Khay tròn 16cm.
    4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22.
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set số 29: 3 sp
    1.Khay tròn tay cầm Gỗ tần bì Size 20cm:
    2.Khay vuông tay cầm 15cm (+10cm tc)
    3. Muỗng gỗ gõ đỏ số 5
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 30: gồm 3sp
    1.Thớt tròn tay cầm gỗ tần bì nguyên khối Size 20cm:
    2. Thớt vuông tay cầm gỗ tần bì nguyên khối Size 20cm(+12cm tay cầm):
    3. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 31: gồm 4 sp.
    1. Khay lá cách điệu mẫu 1-
    2. Khay hình thông-
    3. Khay hạt đậu size nhỏ-
    4. Muỗng gõ gõ đỏ số 22
    Sản phẩm được làm từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 32: Gồm 3 sp gỗ tần bì nguyên khối
    Khay lá cách điệu gỗ tần bì
    1. Size 15*25cm:
    2. Size 18*31cm:
    3. Thìa gỗ:
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như:, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

     

     

     

    Khay gỗ tần bì nguyên khối
    Chất liệu: Gỗ tần bì nhập khẩu
    Kích thước: Set 33: gồm 3sp
    Khay gỗ hình lá đỏ gỗ tần bì
    1. Size 22*26cm:
    2. Size 25*31cm:
    3. Thìa gỗ đỏ.
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: khay cơm, để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

     

    Khay chữ nhật gỗ cao su
    Set số 34: gồm 4sp
    1. Size 13*26cm:
    2. Size 20*30cm:
    3. Size 25*33cm:
    4. Thìa gỗ:
    Tổng: 355k
    * Chất liệu: Sản phẩm được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên
    * Thành phẩm được phủ dầu thực vật (dầu ô liu, dầu trẩu), TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG SƠN, an toàn cho sức khỏe
    * Công dụng: Khay decor món ăn, đồ uống,Sử dụng trong nhà hàng, quán cà phê, homestay……….
    * Lưu ý: Để khay gỗ được bền đẹp hơn, bạn lưu ý giúp Mẩu:
    – Rửa sạch và phơi khô ngay sau mỗi lần sử dụng
    – Không ngâm trong nước lâu, không sử dụng trong lò vi sóng, không làm sạch bằng máy rửa bát
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc
    #khaygo #woodtray #khaydecor #thotgo #thiago #muongg

     

     

     

    Khay tần bì và gỗ đỏ
    Set số 36: gồm 4 sản phẩm
    1.Khay vuông tay cầm gỗ tần bì Size 15cm(+10cm tay cầm):
    2. Khay chữ nhật gỗ gõ đỏ Size 14*18cm:
    3. Khay vuông 1 quai cầm gỗ tần bì Size 20cm(+5cm tay cầm):
    4. Thìa gỗ:
    Tổng: 365k
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

    khay lá gỗ đỏ và tần bì
    Set số 41: gồm 3 sản phẩm
    1. Khay gỗ hình lá đỏ gỗ tần bì Size 22*26cm:
    2.Khay gỗ hình lá đỏ gỗ gõ đỏ Size 22*26cm:
    3. Thìa gỗ:
    Tổng: 365k
    Sản phẩm được lam từ gỗ tần bì và gỗ đỏ nguyên khối nhập khẩu đã được sấy diệt mối mọt, được gia công làm nhẵn đảm bảo dế dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
    Công dụng: Làm khay để với nhiều mục đích trong gia đình như: để cốc chén, bánh kẹo, chụp ảnh sp, decor….
    Chú ý:
    Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên không sử dụng sơn phủ nên có đường vân gỗ hay độ đậm màu khác nhau 1 chút giữa các sản phẩm.
    Tránh ngâm lâu với nước và nên rửa sạch, để khô hay lau bằng khăn khô ngay sau khi sử dụng
    #Khaygo #Thiago #Thotgo #Dungcuchonhahang #Inlazer #Chuyennhamoc

     

     

     

     

    Thông tin bổ sung

    Kiểu dáng

    Set 1, Set 10, Set 11, Set 12, Set 13, Set 14, Set 15, Set 16, Set 17, Set 18, Set 19, Set 2, Set 20, Set 21, Set 22, Set 23, Set 24, Set 25, Set 26, Set 27, Set 28, Set 29, Set 30, Set 31, Set 32, Set 33, Set 34, Set 36, Set 4, Set 41, Set 5, Set 6, Set 7, Set 8, Set 9

    Đánh giá Set 1 _ 41 size

    5 0% | 0 đánh giá
    4 0% | 0 đánh giá
    3 0% | 0 đánh giá
    2 0% | 0 đánh giá
    1 0% | 0 đánh giá
    Đánh giá Set 1 _ 41 size
    Gửi ảnh chụp thực tế
    0 ký tự (tối thiểu 10)
     +

     Chưa có đánh giá nào.

     Chưa có bình luận nào